Yasal bilgi

  CLUB MED GRUBUNA İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASI

   

  Club Med şirketi (bundan böyle “Club Med” veya “biz”), bağlı şirketleri ve işlettiği Club Med şirketlerinin sahibi olan iş ortağı şirketler kişisel verilerinizin korunmasına büyük bir önem vermektedir ve özel yaşamın korunması ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili Avrupa Birliği ve Fransa yasalarının ve yönetmeliklerinin hükümlerine ve denetim yetkisine sahip kuruluşunun önerilerine (bundan böyle “Yürürlükteki mevzuat”) uymaya büyük bir özen göstermektedir. 

   

  Club Med bu amaçla, bu tür verileri işleme görevi verilen tüm çalışanlarına yönelik olarak, kişisel verilerin korunmasını ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlayacak şirket içi politikalar oluşturmuştur.

   

  Club Med, kendisine verilen verilerin bütünlüğünü ve güvenilirliğini, söz konusu verilerin herhangi bir şekilde değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek için gerekli tüm fiziksel, organizasyonel ve lojistik önlemleri alarak ve özel olarak da, yalnızca bu verileri işleme yetkisi olarak kişilere güvenli erişim yetkisi vererek sağlamayı garanti etmektedir.

   

  Bu açıklamanın amacı (Paris Şirketler Sicili’ne 572 185 684 sicil numarasıyla kayıtlı bir Anonim Şirket olan ve kayıtlı merkezi 11 rue de Cambrai, 75019 Paris adresinde bulunan) Club Med’in, veri işleme sorumlusu olarak, bir Club Med sitesi üzerinden iş başvurusunda bulunan tüm adayların kimliklerinin doğrudan veya dolaylı olarak belirleyebilecek bilgileri ne zaman ve nasıl topladığını, kullandığını ve aktardığını açıklamaktır.

   

  Bu açıklama Club Med SAS şirketine ait tüm İnternet siteleri, etki alanları, müşteri alanları ve dâhili ağların yanı sıra internet üzerinde yürüttüğü tüm işe alım aktiviteleri (bundan böyle “Siteler”) için geçerlidir. İlgili sitelerin tam listesini Ek 1’de bulabilirsiniz.

  Dolayısıyla, bu açıklama, bir İnternet bağlantısıyla erişilebilenler de dâhil olmak üzere, üçüncü tarafların siteleri için geçerli değildir.

   

  1. Club Med tarafından toplanan kişisel veriler nelerdir?

  Sitelerimizde iki tür kişisel veri toplanır:

  1.1     Doğrudan bize ilettiğiniz veriler

  Özellikle aşağıdaki durumlarda bize doğrudan veri iletirsiniz:

  Adaylığınızın işleme alınabilmesi için, sizin onayınızla işlenecek bir dizi kişisel bilgi vermeniz istenir.

  Bu kişisel veriler,

  Dosyanızın gerektiği gibi takip edilmesine engel olmaksızın, verilmesi zorunlu olmayan bazı bilgileri vermemeyi tercih edebilirsiniz (verilmesi zorunlu bilgiler yıldız işaretiyle belirtilir).

  1.2 Otomatik olarak toplanan veriler

  İşe alım sitelerini ziyaret ettiğinizde, Club Med, yürürlükteki mevzuata ve haklarınıza tamamen riayet ederek,

  ilgili bilgileri toplayabilir.

  Sitelerimize ve hizmetlerimize yeniden bağlandığınızda sizi tanıyabilmek ve ilgi alanlarınıza uygun bir içerik önerebilmek için temel olarak çerezlerden yararlanırız.

  Bu durumda, verilerinizi toplamadan önce, sayfanın altında bir bilgi metni görüntüleyerek veri toplama amaçlarımızı ve özellikle haklarınızı size bildiririz.

   

  2. Topladığımız kişisel verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

  Kişisel verileriniz yalnızca adaylığınızı ve Club Med aday havuzunu yönetmek için kullanılacaktır. Bu çerçevede, verileriniz bize,

   

  3. Club Med tarafından hangi çerezler kullanılır?

  3.1 Çerez nedir?

  Siteleri kullandığınızda Club Med, İnternette gezinmek için kullandığınız tarayıcı sayesinde kullandığınız cihaza (bilgisayar, tablet vb.) “çerez” adı verilen bir dosya yerleştirebilir. Bu dosya, bilgisayarınızda kayıtlı kaldığı süre boyunca sonraki ziyaretlerinizde bilgisayarınızın tanınmasını sağlar. Böylece, Siteleri her ziyaret ettiğinizde önceki ziyaretinizin verileri saklanabilir.

  3.2 Club Med hangi çerezleri kullanır?

  Club Med, özel olarak ilişikteki Ek 2Ede listelenen çerezleri kullanır.

  Yerleştirdiğimiz işlevsel çerezler,

  Analitik çerezler ise, ziyaret ve kullanım istatistiklerini ve miktarlarını (ziyaret edilen başlıklar ve içerikler, gezinme yolu…) görerek hizmetlerimizi iyileştirmemizi sağlar.

  Önceden onayınızı alarak, bilgisayarınızdan ve tarayıcınızdan aşağıdaki bilgileri otomatik olarak alıp kaydederiz:

  Kullanıcıların davranışları hakkında bilgi toplamak için Google Analytics gibi yaygın olarak bilinen araçları kullanıyoruz.

            3.3 Çerezlerle ilgili tercihleriniz

  Yapacağınız tüm ayarların İnternette gezinme biçiminizi ve çerez kullanımını gerektiren bazı hizmetlere erişim şartlarının değiştirebileceğini lütfen not edin.

  Cihazınıza çerez kaydedilmesini engellerseniz veya kaydedilmiş çerezleri silerseniz, Sitelerimizin bazı bölümlerinde gezinmek için gerekli olabilecek bazı işlevlerden yararlanamayabilirsiniz.

  Yazılımınızın ayarlarından çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini kabul veya reddederek tercihinizi istediğiniz zaman belirtebilir veya değiştirebilirsiniz. Bazı tarayıcılar çerezlerin yönetimi için kurallar tanımlamanıza izin verir.

   

  Her yazılımın çerezlerin yönetimi ile ilgili ayarları farklıdır. Tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın yardım menüsüne başvurabilirsiniz:

   

  4. Kişisel verileriniz ne kadar süre saklanır?

  Genel olarak, kişisel verileriniz yalnızca ilgili işlemin yerine getirilmesi için gereken süre boyunca saklanır (bkz. bu açıklamanın 2. Maddesi).

  Başvurunuzun ilgilimizi çekmemesi durumunda, verileriniz en fazla 2 yıllık bir dönem boyunca saklanır. Bu sayede, işe alım ekiplerimiz profilinize uyan pozisyonlar olduğunda dosyanıza bakıp sizinle iletişime geçebilir. Öte yandan Sitelerimizde, vasıflarınızı veya becerilerinizi geliştirdiyseniz aynı türde pozisyonlar için veya profilinize daha uygun kariyer tekliflerine yeniden başvuruda bulunabilirsiniz.

  Tüm ziyaretçi trafiği verileri, kullanıcının son ziyaretinden sonra en fazla 13 ay boyunca saklanır.

   

  5. Kişisel verileriniz kimlerle paylaşılır?

  Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen ilgililerle paylaşırız:

   

  6. Kişisel verileniz Avrupa Birliği dışına aktarılacak mı?

  Kişisel verilerinizi, yalnızca bu açıklamada belirtilen amaçlar için Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarabiliriz.

  Bu aktarımların her biri için, verilerimizin her birinin Avrupa Birliği’nde sağlanan düzeyde bir korumadan yararlanmasına özen gösteririz.

  Bu aktarımlar yalnızca Avrupa Komisyonu tarafından yeterli seviyede bir koruma sağladığı kabul edilen ülkelere yapılacaktır.

   

  Verilerin yeterli seviyede koruma sağlamayan bir ülkeye veri transfer edilmesi durumunda, Club Med, bağlı şirketleri, iş ortakları ve tedarikçileri verileri yürürlükteki mevzuata uygun şekilde aktarmayı ve gerekiyorsa, aktarımı yukarıdaki Madde 7.3’te belirtilen adrese yazarak öğrenebileceğiniz uygun garantilere (sertifikasyon mekanizması veya Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kurallara uygun bir sözleşme imzalanması) bağlamayı taahhüt eder.

   

  7. Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız

  1. 7.1 Erişim, düzeltme, silme ve itiraz haklarınız

  Sizinle ilgili kişisel bilgilere erişme, bu bilgileri düzeltme, güncelleme veya silme hakkına sahipsiniz.

  Başta toplanma amacı için artık gerekli olmayan veya işlenmesine itiraz ettiğiniz veriler olmak üzere, yasalarda belirtilen bazı durumlarda verilerinizi silinmesini talep etme hakkında da sahipsiniz.

  Son olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu hak belirli yasal koşullara tabidir. Örneğin, işleme görevlisinin itiraz hakkına göre öncelikli nitelikte yasal ve zorlayıcı gerekçelerin (örneğin, istihdam sözleşmesinin uygulanması) varlığını kanıtlaması durumunda bu hakkınızı kullanamayabilirsiniz.

  1. 7.2. Kişisel verilerinizin kaderi ile ilgili talimatlar verme hakkı

  Ölümden sonra verilerinizin saklanması, silinmesi ve aktarılması ile ilgili genel veya özel talimatlar verebilirsiniz.

  7.3. İrtibat Bilgileri

  Bu hakların tümünü kullanmak için, talebinize kimliğinizin bir kopyasını ekleyerek Club Med, 11 rue de Cambrai, 75957 Paris Cedex 19, France adresine bir mektup göndermeniz veya CMJobs.Support@clubmed.com adresine yazmanız gerekir.

  Herhangi bir anda haklarınıza riayet edilmediğini düşündüğünüz takdirde, CLUB MED, DPO, 11 rue de Cambrai-75957-Paris Cedex 19, Fransa adresinde bulunan Club Med Veri Koruma Görevlisine veya olağan ikamet adresinizin, çalışma yerinizin veya ihlalin gerçekleştiği ülkenin denetim kuruluşuna (Fransa için, CNIL : www.cnil.fr) şikâyette bulunabilirsiniz.

   

  8. Bu bilgilendirme açıklamasının gözden geçirilmesi

  Club Med bu bilgilendirme açıklamasını, özellikle yürürlükteki mevzuat değiştiği takdirde değiştirme hakkını saklı tutar. Her türlü değişiklik bu sayfada duyurulacaktır.

  Sürüm güncelleme tarihi: 22 Şubat 2019

   Bu bağlantı, ilgili sitenin URL adresine göre değiştirilecek

   Çevirilerde yerel şirket adresiyle değiştirilmeli

   Çevirilerde yerel e-posta adresiyle değiştirilmeli

   

  Ek 1: Club Med Kariyer Siteleri

   

  https://en.clubmedjobs.ca

  https://www.clubmedjobs.gr

  https://en.clubmedjobs.ca

  https://www.clubmedjobs.co.id

  https://fr.clubmedjobs.ca

  https://www.clubmedjobs.co.il

  https://en.clubmedjobs.cn

  https://www.clubmedjobs.it

  https://cn.clubmedjobs.cn

  https://en.clubmedjobs.jp

  https://www.clubmedjobs.co.kr

  https://jp.clubmedjobs.jp

  https://www.clubmedjobs.es

  https://www.clubmedjobs.my

  https://www.clubmedjobs-egypt.com

  https://www.clubmedjobs.ma

  https://www.clubmedjobs.fr

  https://www.clubmedjobs.mu

  https://www.clubmedjobs.mx

  https://www.clubmedjobs-tunisie.com

  https://www.clubmedjobs.nl

  https://www.clubmedjobs-turkiye.com

  https://www.clubmedjobs.com

  https://www.clubmedjobs.us

  https://www.clubmedjobs.pt

  https://www.clubmedjobs.ch

  https://www.clubmedjobs.ro

  https://www.clubmedjobs.de

  https://www.clubmedjobs.co.uk

  https://www.clubmedjobs.com.ar

  https://www.clubmedjobs.ru

  https://fr.clubmedjobs.be

  https://www.clubmedjobs.sn

  https://en.clubmedjobs.be

  https://www.clubmedjobs.sg

  https://www.clubmedjobs.com.au

  https://www.clubmedjobs-thailand.com

  https://mycareer.clubmedjobs.com

   

  Ek 2: Club Med tarafından kullanılan çerezlerin listesi

   

  Çerezin adı

  Çerezi yazan

  Amacı

  Verileri saklama süresi

  Bulunduğu yer

  __utma

  Google Analytics

  Sitede gezinen kullanıcıları tanımlamak için kullanılır

  En fazla 13 ay

  Sitenin tüm sayfaları

  __utmb

  Google Analytics

  Ziyaretçiler tarafından bir oturumda yüklenen sayfaları tanımlar

  En fazla 30 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  __utmc

  Google Analytics

  Yeni oturumları tanımlamak için __utmb çereziyle birlikte çalışır

  En fazla 30 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  __utmt

  Google Analytics

  Talep oranını sınırlamayı sağlar

  En fazla 10 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  __utmz

  Google Analytics

  Kullanıcıların geldiği kaynağı tanımlar

  En fazla 6 ay

  Sitenin tüm sayfaları

  _ga

  Google Analytics

  Sitede gezinen kullanıcıları tanımlamak için kullanılır

  En fazla 13 ay

  Sitenin tüm sayfaları

  _gat

  Google Analytics

  Talep oranını sınırlamayı sağlar

  En fazla 1 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  _gid

  Google Analytics

  Sitede gezinen kullanıcıları tanımlamak için kullanılır

  En fazla 24 saat

  Sitenin tüm sayfaları

  _linkedga

  Linkedin

  Belirli bir işlemde (form gönderme, satın alma, kayıt işlemi) harekete geçer

  En fazla 24 saat

  Sitenin tüm sayfaları

  _linkedga_gid

  Linkedin

  Belirli bir işlemi (form gönderme, satın alma, kayıt işlemi) yapan kullanıcıların tanımlanmasını sağlar

  En fazla 24 saat

  Sitenin tüm sayfaları

  cmj_dismiss_cookie_info_bar

  Club Med

  Kullanıcının çerezlerin işlenmesiyle ilgili tercihini tanımlar

  En fazla 30 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  has_js

  Club Med

  Gruplar halinde işlemeyi başlatır. JavaScript’i etkinleştirmiş olan müşteriler drupal.js içinde tanımlanmış 'has_js' çerezi tarafından belirlenir. Mevcut kullanıcının tarayıcı oturumunda JavaScript’i kullanan hiçbir sayfa açılmamışsa veya görüntülenmemişse, JavaScript’i kullanmayan sürüm geri gönderilir.

  En fazla 30 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  _gat_UA-13302604-30

  Google Analytics

  Talep oranını sınırlamayı sağlar

  En fazla 1 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  _gat_UA-13302604-31

  Google Analytics

  Talep oranını sınırlamayı sağlar

  En fazla 1 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  _gat_UA-13302604-32

  Google Analytics

  Talep oranını sınırlamayı sağlar

  En fazla 1 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  _gat_UA-13302604-33

  Google Analytics

  Talep oranını sınırlamayı sağlar

  En fazla 1 dakika

  Sitenin tüm sayfaları

  _fbp

  Facebook

  Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcıların gerçek zamanlı teklifleri gibi bir dizi reklam ürünü reklam ürünü sağlamak için kullanılır.

  En fazla 24 saat

  Sitenin tüm sayfaları

  Browser ID

  Connexys

  Analiz

  2 ay

  Formlar

   

  Kapat
  İlgi alanı

  Club Med Jobs'tan almak istediğim iletişim türünü seçiyorum.

  Yasal bilgilere başvurun
  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.