Οι εργασίες των γραφείων και των πρακτορείων μας

Η αποστολή μας

At Club Med, we are committed to applying the symmetry of care every day by implementing the best for our G.O.'s as well as for our G.M.'s. Within the HR teams, you will be responsible for creating a work environment in which our teams have the opportunity to develop and thrive.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Human resources Group

Η αποστολή μας

At a time when usage is changing rapidly, Club Med is banking on a high value-added "happy digital" strategy by positioning technologies to provide a fluid and simplified customer experience. In an agile work environment and by adopting an entrepreneurial mindset, you will be keen to immerse our G.Ms and G.Os in the Club Med digital universe.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

IT Group

Η αποστολή μας

Our Development Team has the ambition to identify fabulous sites for our G.M.'s to live their most beautiful stories. Happiness builders then lead the teams from the construction to the opening of our resorts. By joining these teams, you will be at the source of all Club Med experiences.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Development & construction Group

Η αποστολή μας

The executive assistants oversee all managerial interactions with a masterful hand to optimize their time and activities. By working closely with management, you will be immersed in the Club Med culture.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Executive Assistant Group

Η αποστολή μας

By integrating the Revenue Management & Pricing department you ensure the best possible commercial margin through price definition, commercial offers and the filling of our resorts. Optimisation and anticipation will be your key words to make Club Med the leader in the all-inclusive holiday concept.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Revenue Management & Pricing Group

Η αποστολή μας

Our legal teams are at the heart of all our activities, you will be involved as a business partner in the realisation of each of the company's projects by providing support and legal advice.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Legal Group

Η αποστολή μας

In an increasingly competitive industry, we are actively participating in the growth and strategic development of our company, a world leader in the all-inclusive vacation concept. By integrating the finance teams you will contribute to increasing the group's economic performance.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Finance Group

Η αποστολή μας

Our marketing teams are committed to perpetuating the travel concept that Club Med has established over the past 70 years. You'll have the opportunity to get our G.M’s travelling before they even take off on this unique, upscale and international offer.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Marketing Group

Η αποστολή μας

As part of the operations team, you must create and innovate every day to bring tomorrow's product to life and ensure its implementation in our resorts. By developing this pioneering spirit, you will guarantee the competitiveness of the Club Med product, creating an exceptional relationship with our G.M.'s and a unique employee experience for our G.O.'s.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Operations Group

Η αποστολή μας

The sales team is in charge of our worldwide business development. From the definition of the sales strategy to the meeting between our Travel Experience Designer (TED) and our G.M. You will have to immerse everyone in the Club Med universe.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Sales Group

Η αποστολή μας

In communication we need to get the right message out at the right time and in the right place. We are constantly adapting to the communication media of our time in order to spread the word about Club Med around the world. You will be able to surf in this universe and share it.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

External communications & Institutional relations Group

Η αποστολή μας

Club Med's purchasing and logistics teams play an active role in ensuring that our G.Ms enjoy an unforgettable experience by providing them with the best products and services. You will have the opportunity to work on a wide variety of purchasing families in a global market.

Κατηγοριοποίηση θέσεων ανά τμήμα

Purchasing & Logistics Group

Το Club Med

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Club Med

Τι λένε για εμάς οι εργαζόμενοι μας

Οι εργαζόμενοι μας, μοιράζονται μαζί σας, την εμπειρία τους στα ξενοδοχεία μας.

Η επιλογή προσωπικού

Πώς να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις ενημέρωσης

Διαλέξτε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το Club Med Jobs.

Συμβουλευτείτε τις νομικές πληροφορίες
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Donnez nous votre avis !

Personne n’est parfait, mais on aimerait bien le devenir… Grâce à vos retours, nous souhaitons améliorer vos futures expériences sur notre site ClubMedJobs. Et si vous n’avez que de belles choses à dire, n’hésitez pas, on aime aussi !

Répondre à l'enquête